Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει από την εταιρία S. PAPAVASSILIOU educational services. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής του ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας S. PAPAVASSILIOU educational services ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία. Η αναπαραγωγή ή χρησιμοποίηση όποιας δήποτε μορφής δεδομένων , σε όποιο δήποτε μέρος χωρίς την εξουσιοδότηση από εμάς επιτρέπετε μόνο για προσωπική χρήση ή προσωπικούς σας σκοπούς.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία τους κατά την ώρα που πραγματοποιείτε η καταχώρηση τους. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για την αλλαγή όποιας δήποτε προσωπική σας πληροφορία χωρίς να την ενημερώσετε γραπτώς για να γίνει η αλλαγή.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Η εταιρία μας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της που περιλαμβάνονται στο παρόν

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της.