Σκοπός προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στις γενικές αρχές και τις βασικές έννοιες του Anti Money Laundering. Στόχο έχει οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος να:

  • διακρίνουν τις βασικές αρχές του AML/KYC, 
  • να ερμηνεύουν AML/KYC
  • να αναλύουν τις διαδικασίες του AML/KYC
  • να οργανώνουν αποτελεσματικά τον χρόνο για τις ενέργειες του AML/KYC και να 
  • διαχειρίζονται αποτελεσματικά τυχόν περίπλοκα θέματα γύρω από το AML/KYC που μπορεί να συναντήσουν στην καθημερινή τους εργασία.

Εκπαιδευτής είναι ο κος Ιωάννης Πλούμπης – Λογιστής-Ορκωτός Ελεγκτής

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

Details

Topic: AML/KYC Μάθημα | 21/1/2022
Hosted By: dimitris argyrou
Start: Παρασκευή, Ιαν 21, 2022 06:00 ΜΜ
Duration: 3 hours 0 minutes
Current Timezone: Europe/Athens

Note: Countdown time is shown based on your local timezone.